Posted 2 weeks ago | 1,063 notes | Reblog

(Source: taitetsu)

Posted 3 weeks ago | Reblog
Posted 3 weeks ago | 6,781 notes | Reblog

(Source: onepiece.ria10.com)

Posted 4 weeks ago | 300 notes | Reblog
#kuroko no basket 

(Source: imayoshishouichi)

Posted 4 weeks ago | 572 notes | Reblog
nausicoo:

nausicoo:

Posted 1 month ago | 1,597 notes | Reblog

yalnizlikpaylasilmazz:

Şiir Sokakta 5

Posted 1 month ago | 4,685 notes | Reblog

(Source: zorosama)

Posted 1 month ago | 2,988 notes | Reblog
#one piece 

(Source: escaped-ocelot)

Posted 1 month ago | 1 note | Reblog
#zaraki kenpachi 
Posted 1 month ago | Reblog
Posted 1 month ago | 1,767 notes | Reblog

(Source: yato-ri)

Posted 1 month ago | 44 notes | Reblog

by Rt

by Rt

(Source: indigo-fire)

Posted 1 month ago | 3 notes | Reblog
#wolf 
Posted 1 month ago | 902 notes | Reblog

(Source: wolf49)